Achtergrond informatie

Werken aan LHBTI+-acceptatie in Enschede

Op 27 juni 2004 stond Enschede in het teken van Roze Zaterdag. Vier jaar later werd Enschede Koplopergemeente: Enschede wil voorop lopen in het beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders (LHBTI+-ers). Sindsdien ontvangt de stad hiervoor van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een jaarlijkse financiële bijdrage. Ondertussen zijn er 48 steden in Nederland die zich Regenboogstad noemen. Dit is de opvolger van “Koplopergemeente”.

Dat nu de regenboog in de naam staat, heeft ermee te maken dat we af willen van hokjes en letters en ruimte willen bieden aan diversiteit, aan alle kleuren van de regenboog.

LHBTI+-acceptatie is niet alleen een project van het ministerie. Ook de Enschedese coalitieakkoorden van 2014 en 2018 besteden aandacht aan dit onderwerp. Dit vertaalt zich naar duurzame aandacht voor acceptatie van LHBTI+, onafhankelijk van financiering uit het Rijk.

De Regenboogdagen

Enschede kent sinds enige jaren de “coming out”-week. In deze week rondom coming-out-dag (11 oktober), waarin extra aandacht wordt gevraagd voor acceptatie van LHBTI+-ers, vinden tal van activiteiten op cultureel gebied plaats. Het college is hierin faciliterend. De uitvoering wordt gedaan door de vele vrijwilligers van o.a. COC Twente-Achterhoek, ROC van Twente, Saxion, Stonewall, Exaltio en werkgroep “LHBTI+ en religie”.

Wij zijn ervan overtuigd, dat alle mensen mogen zijn zoals ze zijn. Mensen zijn net zo divers als de kleuren van de regenboog. Die diversiteit in geaardheid of gender vieren we met elkaar. Daarom hebben we “coming out-week” omgedoopt in “Regenboogdagen”.

Hoe staat het ervoor met de acceptatie? 

Landelijk denkt 7% van de Nederlanders nog steeds negatief over homo-en biseksualiteit. 10% van de Nederlanders staat negatief tegenover transgenders. Nog steeds ervaren veel Nederlanders twee zoenende mannen of vrouwen als meer aanstootgevend dan een zoenende man en een vrouw (resp. 32%, 23% en 12%). Daarnaast hebben lesbische, homoseksuele en biseksuele personen op het werk vaker te maken met intimidatie en pesten dan hetero personen (SCP, 2016).

Recent onderzoek toont aan dat transgenders een zeer kwetsbare groep op de arbeidsmarkt vormen (SCP, 20172 ). Ook voelen LHBTI+ -ers zich op veel plekken minder veilig en zijn zij in openbare ruimten vaker slachtoffer van seksueel geweld (SCP 2016, Rutgers 20133 , Rutgers 20144 ).

Ook in Enschede ervaren mensen uit de LHBTI+-gemeenschap dit.